TP365 ligger til venstre rett før terminalbygg og flyoppstillingsplasser helt i begynnelsen av Hangarveien med innkjøring fra Torpveien